Soustružnická dláta neboli struhy jsou specializované nástroje určené k manuálnímu obrábění dřeva na soustruzích. Přes svůj zdánlivě jednoduchý vzhled jsou to sofistikované nástroje, které se neustále zdokonalují. Podívejme se, z čeho se soustružnické nástroje vyrábí, jak se přikládají k rotujícímu obrobku a jak se mají správně ostřit.

Obsah článku

   ● Z jakého materiálu se vybějí čepele?

   ● Jak správně vést dláto?

   ● Jak ostřit obráběcí nástroje?

   ● Hrubovací struh (ubírací)

   ● Vřetenový struh (tvarovací)

   ● Kosý struh (hladící)

   ● Dutinový struh (miskový)

   ● Upichovací struh (dělící / zapichovací)

   ● Plochý struh (škrabák)

Z jakého materiálu se vybějí čepele?

Soustružnická dláta neboli struhy čelí při obrábění na soustruhu značným fyzikálním silám, tření a vyšším teplotám. Aby svou práci bez potíží potíží vydržely, mají robustní rukojetí a čepele jsou vyrobené výhradně z uhlíkové nebo rychlořezné oceli (HSS). Dnes jasně převažuje výroba  soustružnických nástrojů z rychlořezné oceli. Uhlíková ocel se sice rychleji brousí, má jemnější ostří a je levnější na výrobu, ale snadněji se otupuje. Oproti tomu dnešní rychlořezná ocel vydrží ostrá až šestkrát déle. Je také houževnatější a může pracovat při vyšší řezné rychlosti a vyšších teplotách až do 500 °C.

Jak správně vést dláto?

Jedna ruka svírá rukojeť nástroje, tak že předloktím prodlužuje jeho osu, zatímco druhá kontroluje čepel a posouvá ji po opěrce ze strany na stranu. Kvůli bezečnosti je důležité, aby byl nástroj vždy opřen o opěrku dříve než se dotkne obrobku. Postoj nohou by měl takový, aby rukojeť byla vedle boků a nikoli před tělem. Obě nohy by měli být mírně rozkročené podél soustruhu, aby při podélném posuvu nebylo nutné přešlapovat, ale pouze mírným zhoupnutím přenést těžiště z jedné nohy na druhou. Nástroj se ke dřevu přikládá zkosenou hranou ostří, poté se zvedne rukojeť tak, aby se hrot ostří zařízl do dřeva a celým nástrojem se pohybuje ze strany na stranu. Cílem by mělo být dosáhnout efektivního úhlu řezu, při kterém se síla, kterou tlačí hřbet nástroje příčně na dřevo rovnala síle, kterou je ostří břitu tlačeno podélně. Třísky se odebírají postupně po tenkých vrstvách, aby se dosáhlo co nejhladšího povrchu opracování.

Jak ostřit obráběcí nástroje?

Obráběcí nástroje se musejí ostřit častěji než jiné ruční nástroje, neboť v závislosti na odebraném množství třísek se tupí rychleji. Oproti ostatním ručním nástrojům, jejichž ostří se brousí pod dvěma úhly, se u obráběcích nástrojů ostří jen jeden úhel, a to zkosená hrana ostří. Při broušení je třeba dbát na to, aby se pod správným úhlem rovnoměrně zbrousila celá plocha hrany ostří. Špatným nabroušením vznikají dva problémy. První, že efektivní úhel řezu se příliš zvětší a redukuje se výkonnost nástroje nebo za druhé ostří ztratí oporu na obrobku a nástroj bude příliš vtlačován do dřeva.

Tip! Mějme na paměti, že nástroje z rychlořezné oceli se neotupí ani při vyšších teplotách a proto se nechladi. Naopak při chlazení se jejich kov rychle smršťuje, což způsobuje drobné mikrotrhlinky, které můžou vést až ke zlomení nástroje.

Hrubovací struh (ubírací)

Ubíraci dláto se používá pro první opracování hrubého tvaru dřeva (většinou hranolu) do kruhového tvaru a pro jeho další detailnější opracovávání. Nástroj má tvar vysokého U, který zaručuje, že se dřevo nebude při odběru třísky v rozích vyštípávat. Jeho špička je naostřená v úhlu 40-45 stupňů. Dlouhá rukojeť dodává nástroji stabilitu i při této hrubé práci. Doporučený postup je používat tento nástroj z kopce, tedy začít od od nejvyšších bodu směrem k nižším.

Vřetenový struh (tvarovací)

Tento nástroj je nejuniverzálnější dláto vhodné pro vytváření dutých tvarů na obrobku při vřetenovém ( osovém ) soustružení. Tento struh s půlkulatým a prohnutým ostřím se používá po hrubovacím dlátu k vyřezávání výžlabků, dutin, obrub a výklenků. Nástroj se podobá hrubovacímu dlátu, jen je mnohem menší a hodí se k tvarování detailů. Při práci se nástrojem i otáčí, aby výsledný řez dostal požadováný tvar.

Kosý struh (hladící)

Jedná se o zešikmený nástroj, jehož úkolem je vytvořit finální hladký povrch, který již nepotřebuje téměř žádné hlazení. Používá se také pro tvorbu V drážek, rovných, vypouklých a mírně dutých ploch a pro začišťování čelních ploch. Kosé struhy se dodávají ve dvou průřezech, mírné oválném a obdelníkovém, který je pro začátečníky vhodnější. Tento struh má pověst obtížně zvládnutelného nástroje, jehož správné používání vyžaduje značný cvik a zkušenosti. K práci s ním je třeba přistupovat s respektem, aby nedošlo k zranění nebo k nežádoucímu zásahu do obrobku.

Dutinový struh (miskový)

Dláto je dlouhé a  miskovitě zahnuté. Jak sám název napovídá, je vhodné na výrobu misek, váz, na kruhové a duté tvary, na hluboké i jemné profilování a na dokončovací práce.

Upichovací struh (dělící / zapichovací)

Tento nástroj slouží k oddělování hotových obrobků. Při dělení se doporučuje používat struh jen na co největší minimalizaci průměru v místě dělení, ale finální oddělení provést v klidovém stavu za pomocí pilky, aby hotový obrobek nebyl hrubě "ulomen", ale jemněji odřezán. Nástroj se hodí i k řadě dalších úkonů, k vytváření drážek, na jemné detaily a podobně.

Plochý struh (škrabák)

Škrabák se využívá pro vřetenové i čelní soustružení. Hodí zejména na začišťování a finální práce a hojně se využívá i pro tvorbu dutin pro uchycení ve sklíčidle. Škrábáky se dodávají v různých profilech. Patří mezi velmi oblíbené i velmi neoblíbené nástroje. Jsou soustružníci, kteří je opravdu milují a celé soustružení provádějí jen pomocí totoho nástroje.